"Ma ei võta seisukohta Markus Edereri väidetava kirja teksti osas, kuna ta on teadaolevalt keeldunud seda kommenteerimast," ütles Reinsalu täna Financial Timesi kaudu avalikuks saanud EL-i Moskva esinduse juhi kirja kohta.

Reinsalu on enda sõnul aga tähelepanelikult jälginud Edereri märkimisväärselt optimistlikke avaldusi EL-i ja Venemaa suhete arendamise kohta tema Moskvas tööle asumise järel. "Nii näiteks tegi ta intervjuus TASS-ile avalduse, milles nimetas Venemaa naasmist Euroopa Nõukogu Parlamentaarsesse Assambleesse positiivseks sammuks," märkis Reinsalu.

"Euroopa Liit on kujundanud oma viis põhimõtet suhtlemises Venemaaga. Neist esimene eeldab ulatusliku dialoogi juurde naasmise eeltingimusena Minski lepete täielikku täitmist," rõhutas Reinsalu. EL on tema sõnul tõdenud teemadepõhise dialoogi vajadust teatud valdkondades nagu maailma välispoliitilised kriisiküsimused.

"Ka praegu hukkuvad Ukraina-vastases agressioonis inimesed ning selles valguses oleks kindlasti küüniline arendada mingit ulatuslikku süsteemset ärikoostööd. Just agressiooni tõkestamiseks on ju Euroopa Liit kehtestanud majandussanktsioonid, mille eesmärk ongi ju majanduslikukt agressorriiki survestada," rõhutas Reinsalu.

Euroopa Liidu välispoliitikat esindavad esinduste ametnikud peavad Reinsalu sõnul juhinduma nii poliitilisel tasemel kokku lepitud Venemaaga suhtlemise põhimõtetest, kehtestatud majandussanktsioonidest kui ka poliitika nurgakividest. "Loodan, et härra Ederer annab Euroopa Komisjonile väärtuslikku nõu, kuidas tõkestada Euroopa energiajulgeolekut ohustavat Nord Stream 2 projekti," lisas ta.

Reinsalu märkis, et laiemas vaates on nii Euroopa Liidu kui ka Ameerika Ühendriikide huvides omavaheline ja kõikehõlmav koostöö kogu maailma võimutasakaalu muutumist silmas pidades. "See on vältimatu ja mõlema Atlandi kalda kõigi rahvaste elulistes huvides."