"Jõudsime elanikega konsensusele," sõnas linnapea Torm. Nimelt sai tänavu augustis näha Rakveres remonditaval Kesk tänaval kummalist vaatepilti, kus kõnniteed olid kruntidest nii palju kõrgemal, et tänavalt pererahvaga suheldes tuli vaadata sõna otseses mõttes ülevalt alla.

Oluliselt kõrgemaks ehitatud tänav tekitas mitmetel elanikel tõsiseid probleeme. Mõni liikumisraskustega inimene ei pääsenud kodust liikuma, teine muretses tulevase lumelükkamise pärast. Lisaks valmistas muret vee kogunemine vihmade ja lumesulade ajal kruntidele.

Tänasel koosolekul leppisid kohalikud ja Rakvere linn kokku, et uus tänav võetakse üles ning ehitatakse taas samale kõrgusele nagu enne remonti. "Eks see läheb maksma mitukümmend tuhat eurot," hindas Torm. Kulud katab taas linn.

Torm ei arvanud, et peaks säärase segaduse tõttu tagasi astuma. Õigusliku arvamuse koostanud vandeadvokaat Liisa Linna leidis, et projekteerija esitas Rakvere linnavalitsusele ilmselgete puudustega projektid. Näiteks ei vasta advokaadi hinnangul heale ehitustavale projekti koostamine selliselt, et mahasõidud, väravakohad ja kõrgusandmed on projektis ebamäärased ja ei tugine mõõdistustele ning ette nähakse see lahendada ehitamise käigus.

Advokaadi õiguslikust arvamusest selgus, et linnavalitsuse koostöö projekteerijatega ning projektide ülevaatamine on olnud puudulik, ehitusloamenetluses ei ole järgitud puudutatud isikute kaasamise nõudeid ja ehitusjärelevalve on projektide nõuetekohasust kontrollinud ebapiisavalt.