Selle teelõigu rekonstrueerimine näitaks Barkala ja Tambergi hinnangul ka riigi hoolimist Otepääst kui rahvusvaheliselt tuntud spordi- ja turismisihtkohast.

"Otepääl on loodud suuresti riigi rahaga arvestatav spordi- ja
turismitaristu. Hea näide on Tehvandi spordikeskus koos Kääriku puhkekeskusega, kuhu riik on panustanud miljoneid, rääkimata ettevõtjate ja valla investeeringutest," seisab kirjas. Samas tõdetakse, et peamist juurdepääsuteed Otepääle käsitleb maanteeamet kõrvalise ja mittevajaliku teena. "Olemasoleva tee olukorra üle on väljendanud oma pahameelt ka
võistlustele sõitvad välismaa spordikoondiste treenerid, pidades seda väsitavat teekonda eestlaste riukaks konkurentide võistlusvõimekuse vähendamiseks," seisab kirjas.

Barkala ja Tamberg paluvad Aasa toetada maanteeametile esitatud
ettepanekut lisada esimese sammuna Nõuni asulasisene lõik koos kergliiklustee ja parklaga lähiaastate riigiteede ohutuse parandamist vajavate objektide nimekirja ning aastaks 2022 tagada riigitee Tatra–Otepää–Sangaste maantee rekonstrueerimine täispikkuses.