Lepingu sõlmimine tulenes soovist kaitsta ühiseid huvisid ja seisukohti ning kaasa aidata Eesti teadus-, haridus- ja kultuurielu edendamisele.

Selle saavutamiseks moodustasid teadusasutused koostöökogu, mis hakkab kujundama ühiseid seisukohti, tegema teadus- ja hariduspoliitilisi ettepanekuid ning nimetab esindajad teaduspoliitikat kujundavatesse esinduskogudesse.

Lisaks soovivad asutused ühiselt arendada ka rahvusvahelist koostööd. Koostöökogu esimene koosolek toimus täna, 4. septembril, mil arutati koostööd ülikoolidega ja jätkusuutlikku teadlaskarjääri mudelit.

Taolised organisatsioonid on arenenud riikides olemas just põhjusel, et ülikooliväliste teadusasutuste koostöö on edu saavutamiseks osutunud väga vajalikuks.