Ligi kaks nädalat tagasi teatas TTÜ teadlane Keegan Mcbride, et kõrgkool on vähemalt ühe Euroopa komisjoni rahaga tehtud projekti puhul lisanud töötajate hulka teadlased, kes tegelikult projekti kallal ei töötanud.

Veinthal ütles TTÜ pressikonverentsil, et ülikoolis loodud komisjon leidis projekti puhul reeglite rikkumisi. "Kesksemal kohal on, et pole tööaja tabeleid, projekti teise perioodi kohta puuduvad need sootuks," sõnas ta.