Avaldame kirja muutmata kujul ja täismahus.

Austatud rektor Jaak Aaviksoo!

Tallinna Tehnikaülikool on Eesti inseneride koolitamise, tehnikahariduse ning tehnikateaduse keskus. On täiesti vastuvõtmatu, kui ülikooli juhtkonna tegevuse või tegevusetusega tekitatakse ülikooli mainele korvamatutut kahju.

Aaviksoo avaldatavast auditist: TTÜ ei ole puhas kui prillikivi
Mida me silmas peame?

1) Meie ajaloolise nime muutmine ülikooli põhikirja ja seadust rikkudes võõrapäraseks TalTechiks on kujunenud õppejõudude, teadurite, vilistlaste ning avalikkuse silmis ülikooli häbistavaks. Kahetsusväärselt jätkab meie nn uus lühinimi domineerimist eestikeelse nime ja nimelühendi ees. Ka Eesti keeleinspektsiooni soovitustega te endiselt ei arvesta.

2) Ragnar Nurkse Instituudis toimunud pettus teadusrahade kasutamisel ning sellele järgnenud valetamine on inetu häbiplekk Tallinna Tehnikaülikooli mainel. Oma seisukohtadest ebaõnnestunud teavitamisega ja ebakohaste eneseõigustustega olete olukorda ainult halvendanud.

Teadustöö tulemuslikkus ja finantseerimine ei saa paraneda, kui Tallinna Tehnikaülikool või tema allasutused kasutavad teadustegevuse finantseerimisel ebaseaduslikke võtteid. Mõistes küll probleemi mitmetahulisust, tuleb ikkagi lähtuda kehtivatest seadustest.

Riigi kehtestatud korrast peame kinni pidama ka teaduse baasrahastamise vahendite kasutamisel. Inimesed, kes petmist õigustavad, olgu kaastöölistele või avalikkusele, ei tohiks teadustööd juhtida, nagu nad ei tohiks juhtida ka ülikooli.

Tallinna Tehnikaülikooli rektor ei tohi valetada ei kabinetivaikuses ega avalikult. Ta peab sõna pidama ja austama ülikooli traditsioone. Ta peab seisma ülikooli huvide eest, kaitsma ülikooli mainet. Ta peab tegema kõik selleks, et ülikoolis valitseks loov ja sõbralik töömeeleolu.

Te ei ole kõike seda suutnud. Olete ignoreerinud rohkem kui pool aastat ülikooli liikmeskonna ja vilistlaste, aga ka pädevate institutsioonide ja avalikkuse seisukohti ülikooli nime ja sümboolika osas. Seda on kahjuks toetanud ka TTÜ kuratoorium, siiani teadvustamata probleeme ülikooli juhtimisel.

Nüüd on olnud esil uued "kordaminekud" seadusetuse õigustamisel pressikonverentsil ja avalikkusega suheldes. Seda on olnud väga ebameeldiv jälgida ning valus ja kurb taluda.

Tallinna Tehnikaülikoolis tekkinud ennekuulmatu olukorra, kus prokuratuur on algatanud kriminaalmenetluse võimaliku kuriteo – pettuse kohta meedias avaldatud materjalide alusel, ainuvõimalik lahendus on rektori taandumine oma ametipostilt.

Siim Idnurm, Karl Õiger, Olavi Paulus, Aare Kitsing, Rein Kvell, Toomas Sõmera, Harri Lumi, Olev Helind, Juhan Kajandu, Valdek Kulbach, Tõnu Tee, Rein Lööne, Aadu Kana, Andres Saar, Riho Oras, Kaido Hääl, Leo Mõtus, Andres Lahe, Olav Aarna, Raivo Vilu, Agu Palk, Peep Päro, Jüri Säärekõnno, Tiit Pukk, Anne Altpere, Ants Raja, Priit Kulu, Maido Ajaots, Rein-Karl Loide, Vello Kukk, Toomas Laur, Andres Keevallik, Paul Treier, Mati Valdma, Rein Laaneots, Jaan Järvik, Jüri Tanner, Mare Teichmann.