Tallinna tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo on jaganud kommentaare viimaste päevade vältel pressiesindajate vahendusel. Delfil õnnestus saada mehelt kommentaar veel täna segaseks jäänud asjaolude kohta.

Delfi: "Te ütlesite Delfile, et audit tehti siis, kui see projekt oli kinni, aga tegelikult see projekt, kus McBride osales, ei olnud veel lõppenud. Kas teil oli valeinfo või te valetasite?"

Aaviksoo: "Mul on väga raske seda mõista, paraku mina pole teile intervjuud andnud, te olete avalikkust eksitanud. See oli ülikoolipoolne vastus ja need sõnad ei olnud minu sõnad ja ma loodan, et te olete selle vea ära parandanud. Seepärast ei oska mina tõesti midagi lisada sellele, mida ma praegu ütlesin. Ma arvan, et me anname kõikidele kanalitele intervjuu hiljemalt 2. septembril."

Delfi edastas Aaviksoole küsimused, millele vastas Aaviksoo asemel ülikool. Ühe küsimusena küsiti, miks ei algatatud auditit kohe konkreetse projekti osas, kui see info rektoril olemas oli. Ülikoolist vastati, et auditeerimise hetkeks oli projekt juba lõppenud.

Delfi: "Te ütlesite seal sees, et lähete kohtusse, kas ajakirjanike vastu?"

Aaviksoo: "Ma arvan, et kohtusse tuleb pigem pöörduda nende asjaoludega, mida meile on ette heidetud. Kui meil on tegemist kuriteo tunnustega, siis me teeme kindlasti ka kuriteo teate. Ajakirjandusega, ega selle lekitajaga meil tüliõuna ei ole. Ajakirjandus teeb oma tööd ja ülikool teeb oma tööd ja kui lõpuks tolm maha langeb, siis me saame pildi selgeks ja suudame omavahel vast ära leppida."

Küsimusega viidati Aaviksoo väitele, et Tallinna tehnikaülikool kavatseb pöörduda prokuratuuri poole. "Ma olen pärast tänast arutelu rektoraadis jõudnud arusaamisele, et me peaksime pöörduma prokuratuuri isegi olukorras, kus meil puuduvad konkreetsed vihjed kuriteoteatise tegemiseks. Me peaksime paluma koostööd selleks, et kasvatada usaldus ülikoolisiseste protseduuride vastu," sõnas Aaviksoo tänasel infotunnil.