Isamaa erakonna korraldatud kõnekoosolekul astusid üles Isamaa auesimees Tunne Kelam, välisminister Urmas Reinsalu, ERSP asutajaliige Eve Pärnaste, Isamaa Rahvuslaste ühenduse esimees Tarmo Kruusimäe ja endine ERSP esimees Ants Erm.

23. augustil 1987 toimunud okupeeritud Eesti esimese avaliku poliitilise meeleavalduse algatasid Lagle Parek, Heiki Ahonen, Tiit Madisson, Eve Pärnaste ja Erik Udam. Hirvepargi miitingust osavõtnud nõudsid tõe avaldamist Molotov-Ribbentropi 23. augusti 1939 sõlmitud lepingu salaprotokollide kohta, mille alusel jagati Euroopa mõjusfäärideks. Hirvepargi sündmused lammutasid hirmuõhkkonda ja sillutasid teed Eesti isesisvuse taastamisele.