Avaldame tehnikaülikooli pressiteate täismahus, lisades kaldkirjas juurde eile avalikuks tulnud fakte.

Palume silmas pidada, et kogu kõnealuse teema kommenteerimise teeb komplitseerituks asjaolu, et anonüümset audientsi palunud doktorandi ja rektori vaheline kohtumine, mis leidis aset märtsis 2019, kannab siiani kokkulepet käsitleda seda konfidentsiaalsena ja sisaldas tingimust, et tema vilepuhuja rollile ei tohi miski viidata. Seda tuleb silmas pidada, kui rektor on andnud korraldusi sisemisteks kontrolltegevusteks või on vastanud meediapäringutele antud küsimuses.

Kuigi nooremteadur Keegan McBride palus esialgu Aaviksoolt, et McBride'i ei seostataks projektide rahastamise uurimisega, ei palunud teadlane seda, et projekte ei auditeeritaks.

Meedias on olnud väiteid, et rektor Jaak Aaviksoo pole näinud konkreetseid tõendeid, kuigi McBride näitas talle projektifaile ja dokumente.

Rektor Aaviksoo ütles eilsel pressikonverentsil: “Kui oleks olnud konkreetne sisend, oleksin saanud konkreetseid projekte kontrollida.” Seega väidab Aaviksoo ise, et pole näinud tõendeid pettuse kohta, kuigi McBride näitas talle arvutist, kuidas teadlased on märgitud projekti juurde, mille kallal nad tegelikult ei tööta.

Siin tuleb teha vahet pettust kinnitava tõendi ja projektidokumendi vahel. Kuniks projektidokumendi osutumist pettuseks ei ole tõendatud, ei saa seda käsitleda pettust kinnitava tõendina. Saadud info põhjal algatas rektor erakorralise siseauditi, et projektide aruandluse korrektsust kontrollida.

Siseaudit ei käsitlenud seda projekti, millest McBride rääkis. Lisaks ütles teadlane, et säärane pettus toimub juba 2007. aastast. Audit ei uurinud kõige tähtsamat osa - kas teadlased töötavad fiktiivselt või päriselt projektide kallal. Seega pole tehnikaülikool vilepuhuja põhilisi süüdistusi üldse uurinudki.

Samuti on ajakirjanduses levinud arvamus, et rektor ei teadnud täpselt, mis teadusprojektiga on tegu, et neisse üldse sisse vaadata.

See väide ei vasta tõele. Aaviksoo on väitnud, et ei teadnud, millest käib jutt, kuigi McBride luges talle kohtumisel projektide nimed ja koodid ette.

Siin tuleb silmas pidada konfidentsiaalsuse kokkulepet, mis lasus märtsis 2019 toimunud vestlusel. Ülikooli siseauditil oli vabadus valida kõikide projektide seast hõlmates seejuures ka vilepuhuja osundatud projekte. Ajakirjanduses konkreetsemalt välja toodud OGI projekt ei sattunud erakorralise auditi valimisse, kuna see oli lõppenud ning projekti lõpparuanne Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud.

Euroopa komisjon ei uuri samuti, kas teadlased on projekti kallal töötanud fiktiivselt või päriselt. McKeegan tõigi Aaviksoole fiktiivse töötamise välja, mida tehnikaülikool ka pärast vihjet ei uurinud.

Keegan McBride on avalikkusele rääkinud, et ta ei saatnud rektorile tõendeid, sest ülikool ei avaldanud selleks soovi.

Projektidokumentidele on rektoril ja auditil tõesti ligipääs, kuid need ei ole ilma kontrolli ja vastava otsuseta pettust tõendavad dokumendid. McBride’i näidatud dokumendid ei olnud käsitletavad pettuse tõendina, kuid sellest hoolimata andis rektor korralduse erakorraliseks auditiks.

Kui tehnikaülikoolist oleks rektor või keegi teine uurinud teadlaste käest, kas nad ka päriselt töötasid kindlates projektides või said sealt vaid palka, oleks töötundide tabel koos ütlustega olnud konkreetne tõend pettuse kohta.

Erakorraline audit ei uurinud, kes töötasid päriselt projekti kallal, jättes McBride'i vihje kõrvale.

Tehnikaülikool moodustas 22.08.2019 juhtumi uurimiseks komisjoni, mis annab esimese vahearuande juba nädala aja pärast. Palume mitte teha etteulatuvaid järeldusi kogu protsessi ning asjaosaliste käitumise adekvaatsuse osas, kuniks selguvad täiendavad asjaolud.