Terviseameti peadirektor Merike Jürilo kinnitas, et vaktsineerimisega hõlmatus on rahvatervise seisukohalt väga oluline teema ja seda terviseamet oma kirjas dr Jollerile ka rõhutab, tunnustades muuhulgas tema tegevust vaktsineerimise teavitustöö tegemisel. Kuna anafülaktilise šoki vastaste preparaatide kaasavõtmine jäi saates segaseks, oleks nende näitamine selgelt preparaatide olemasolu terviseameti hinnangul kinnitanud. Neid preparaate läheb vaja juhul, kui inimesel on allergia mõne vaktsiinikomponendi vastu.

"Meil on vaktsineerimise teemadel arstidega tihe koostöö, sest eesmärk on meil ühine – tõsta teadlikkust immuniseerimise vajalikkusest ja vähendada väärarusaamu," ütles Jürilo.

Vaktsineerimine on aga tervishoiuteenus ja seetõttu tuleb vaktsineerimisel lähtuda tervishoiuteenusele seatud nõuetest. "Nõuded on seatud selleks, et minimiseerida võimalikke kaasnevaid ohte inimese elule ja tervisele. Terviseametil ei ole midagi selle vastu, et ajakirjandusliku eksperimendi käigus vaktsineeriti ajakirjanikku - sellised eksperimendid kindlasti rikastavad meediamaastikku ja toetavad ka teadlikkuse kujunemist," lisas Jürilo. Ta julgustas vajadusel meditsiinitöötajaid ajale jalgu jäänud nõuetest terviseametile ettepanekuid tegema, et koostöös õiguskeskkonna muutmine ette võtta.

Lisaks tõi Joller postituses välja, et terviseameti töötaja ähvardas tema perearstikeskust inimesi nimistusse juurde võtma, kuigi väidetavalt on nimistu täis. Terviseamet selgitas, et ametnik helistas ühe teise arsti asjus, kelle nimistus on paarsada kohta veel vabad ning ametnik ei soovinud kedagi ähvardada.

"Selleks, et saada aru, mis siis tegelikult juhtus, suhtleb terviseamet nii meie poole pöördunud inimesega kui vastava perearsti praksisega. Seejärel on võimalik anda selgitused ja juhised inimesele ning ühtlasi annab see võimaluse perearsti praksisel hinnata oma tegevust," selgitas Jürilo.

Terviseamet Jürilo väitel inimesi ei tarumeeri, nende poole pöörduvad inimesed murega, et aru saada, miks nendega just sellisel moel käituti. "Meil kõigil, kes me oleme avaliku teenuse pakkujad ja teeme seda maksumaksja raha eest (ka perearstid kuuluvad sellesse kategooriasse), lasub kohustus nii selgitada kui kuulata – me peame alati olema inimeste jaoks olemas. Iga juhtum on unikaalne ja väärib hoolivat kaasamõtlemist."