Vanemate sõnul oli Saša koolis pideva kiusamise ohver. Solvangud ei tulnud seejuures mitte ainult teistelt õpilastelt, vaid ka õpetajatelt. Probleemidest koolis rääkisid veel kaks ema.

Kohad, kuhu lapsed ja noored saavad oma murega pöörduda:

Lasteabitelefon 116 111 (24h)

Veebivestlus: www.lasteabi.ee

E-nõustamine: www.peaasi.ee

Eluliin: 6558 088 (eesti keel), 655 5688 (vene keel) (igapäevaselt kl 19-07)

Psühholoogilise kriisiabi telefon: 6314300 (tööpäeviti kl 9-20)
Usaldustelefon: 126 (eesti keel), 127 (vene keel) (igapäevaselt kl 19-23)

—–
Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tallinnas: 6172 550 (24h)
Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tartus: 731 8764 (24h)
Psühhiaatriaosakonna valvetuba Pärnus: 516 0379 (24h)
Psühhiaatriakliiniku valvetuba Viljandis: 435 4255 (24h)
Erakorralise meditsiini osakond Ahtmes: 331 1074 (24h)
Erakorralise meditsiini osakond Narvas: 357 1795 (24h)
—–
Kiirabi: 112 (24h)