Mitu Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituudi läbiviidud uuringut on tuvastanud, et tallinlastele aeg-ajalt peavalu tekitava haisu põhjuseks on merekaldale uhutud ja seal roiskuma läinud vetikad, kirjutas ERR.

Keskkonnaministeeriumi mereosakonna juhataja Rene Reisner ütles, et probleemi on arutatud juba kümneid aastaid, ühelt poolt on tegemist täiesti tavapärase loodusliku protsessiga, teisalt süvendavad probleemi veel kolmandadki asjaolud.

"Tallinna lahte suubuv Pirita jõgi toob endaga väga suurelt maaalalt mitmesuguseid saasteaineid. Fosfori ja lämmastiku sisaldus Läänemeres soodustab jõudsalt vetikate vohamist ja kasvu. Suures koguses kaldale uhutud vetikad tekitavad ka suuremat haisu. Eriti on see probleemiks suvisel ja soojal ajal," lisas Reisner.

Keskkonnaministeerium hindas ka planeeritava Reidi tee mõju Tallinna lahele ning analüüsis, kas sellega kaasneks lahendusi haisu leevendamiseks.

"Neid võimalusi hinnati ja uuriti, aga selgus, et see, millisel kujul Reidi tee ehitatakse, ei halvenda Tallinna lahe olukorda ega ka muuda midagi oluliselt paremaks," ütles Reisner.

Reisner lisas, et resoluutseid lahendusi ei ole, sest need on liiga kulukad. Kõrge veetaseme tõttu ei ole vetikaid tänavu võimalik ka lihtsalt niisama rannalt likvideerida.