Mitu Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituudi läbiviidud uuringut on tuvastanud, et tallinlastele aeg-ajalt peavalu tekitava haisu põhjuseks on merekaldale uhutud ja seal roiskuma läinud vetikad.

Keskkonnaministeeriumi mereosakonna juhataja Rene Reisner ütles, et probleemi on arutatud juba kümneid aastaid, ühelt poolt on tegemist täiesti tavapärase loodusliku protsessiga, teisalt süvendavad probleemi veel kolmandadki asjaolud.

"Tallinna lahte suubuv Pirita jõgi toob endaga väga suurelt maaalalt mitmesuguseid saasteaineid. Fosfori ja lämmastiku sisaldus Läänemeres soodustab jõudsalt vetikate vohamist ja kasvu. Suures koguses kaldale uhutud vetikad tekitavad ka suuremat haisu. Eriti on see probleemiks suvisel ja soojal ajal," lisas Reisner.

Haisu põhjuste tuvastamiseks on Pirita lähistele varasemalt paigutatud ka niinimetatud e-ninad.

Keskkonnauuringute Keskuse andmeanalüütik Marek Maasikmets nentis, et Pirita lähistel ei ole paari viimase aasta jooksul e-ninad suurt haisu tuvastanud, ent vahend ei olegi eelkõige mõeldud merest tuleva haisu mõõtmiseks.