Riisalu vahetab 10. juulist välja Taavi Aasa.

Pärast korralduse jõustumist on SA nõukogu seitsmeliikmeline: Tallinna Linnavolikogu liikmed Leonid Mihhailov, Andres Kollist, Helle Kalda ja Toivo Tootsen ning Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu, Tallinna Kultuuriameti juhataja Aini Härm ja linna avalike suhete direktor Ain Saarna.

SA Tallinna Televisiooni ainuasutaja on Tallinna linn.