27,5 protsenti olid poolt ja 25 isikut ei osanud seisukoha võtta. Kelmiküla asumis tasulise parkimiseala laiendamist ei toetanud 56 protsenti vastanutest, 20 protsenti olid poolt ning ei osanud seisukoha võtta 24 protsenti vastanutest.

Küsitluses osales ka 234 inimest, kes ei ela piirkonnas ega selle lähedal, mis ettepaneku kohaselt võiks tasuliseks muutuda. Nende inimeste arvamus on arvestatud kuid eraldatud üldandmetest, kuna küsitlus oli suunatud eeskätt Kalamaja ja Kelmiküla piirkonna elanikele. Nendest olid Kalamaja asumis parkimisala laiendamise vastu 197 inimest ja 191 Kelmiküla tasulise parkimise laiendamise vastu ning ettepanekut toetas Kalamaja osas 36 isikut ja Kelmiküla osas 37.

Kõigest vastanutest andsid 1846 oma hääle interneti kaudu ja 8 paberkandjal.

Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid tänas kõiki küsitluses osalenud linnaosa elanikke. Tema sõnul on elanike arvamus linnaosa valitsuse jaoks väga oluline ning küsitluse käigus saadud positiivne tagasiside annab kinnitust, et inimesed on kaasamisest huvitatud.

„Olen õnnelik, et Põhja-Tallinna asumite elanikud on küsitluses nii aktiivselt osalenud. See näitab meie asumite elanike suurt kohaidentiteeti ja samas ka kodanikupositsiooni, kus tahetakse olla aktiivsed osalised linna ja linnaosa ning eriti asumite elu paremas korraldamises,“ ütles Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid.

Põhja-Tallinna valitsus edastab küsitluse käigus saadud vastused menetlemiseks Tallinna transpordiametile, kelle palvel Põhja-Tallinna valitsus küsitluse läbi viis.

Küsitlus toimus 13.–30. juunini, vastata sai internetis, Põhja-Tallinna valitsuses. Osavõtt oli oodatust aktiivsem – kokku võttis Põhja-Tallinna parkimisala laiendamise teemalisest küsitlusest osa 1854 inimest.