Täna tulid Päästeameti töötajad Keskkonnainspektsiooni tellimusel avama Kärberi 8 korterelamu kinni pandud tuulutusavasid, et veenduda lindude olemasolus ja päästa lõksu sattunud linnud vabadusse.

Keskkonnainspektsioonile laekunud info põhjal käisid inspektorid neljapäeval, 27. juunil olukorda kontrollimas, kuid esmasel kontrollimisel rikkumist ei tuvastatud. Kuulati ära ühistu esinaise selgitused ja käidi katusel tehtud töid vaatamas. Räägiti ka tööde teostajaga, kes ütles, et oli avaused enne sulgemist üle kontrollinud ja veendunud, et nendes pesasid ei olnud.

Pärast Õhtulehes sel teemal kirjutatud artiklit avaldamist võttis Keskkonnainspektsiooniga ühendust majaelanik, kes oli veendunud, et tuulutusavades pesitsesid pääsukesed ning oli valmis selle kohta ütlusi andma.

Reede hommikul käisid inspektorid uuesti kohapeal, võtsid tunnistajalt ütlused ning alustasid tema ütluste põhjal väärteomenetlust. Ühtlasi andis Keskkonnainspektsioon Kärberi 8 korteriühistule korralduse avada viivitamatult ehitustööde käigus suletud tuulutusavad, et tagada lindude ligipääs enda pesadele. Kuna korteriühistul ei olnud tehniliselt võimalik korraldust täita, pöördus Keskkonnainspektsioon Päästeameti poole, kelle päästjad tulid täna korvtõstukiga, et avada üheksanda korruse kõrgusel olevad tuulutusavad.

Kuna esimestest lahti tehtud tuulutusavadest leiti kaks elusat piiritajat, kinnitab see pesade ja lindude olemasolu tuulutusavades ja seega avatakse kõik tuulutusavad.

„Loodame, et päästeoperatsioon on edukas ja kõik lõksu jäänud linnud õnnestub päästa. Ühtlasi täname päästjaid, kes nii kiiresti meie kutsele reageerisid ja appi tulid,“ ütles Keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo juhataja Neeme Kass.