Ülikool põhjendas stipendiumi kehtestamise otsust sellega, et doktorant ei peaks õpingute kõrvalt käima tööl ning saaks pühenduda doktoritööle. „Tallinna Ülikooli eelistus on pakkuda doktorantidele nooremteaduri ametikohta, et neid varasemast enam siduda ülikooli teadustöö ja uurimisrühmadega, kuid alati ei ole see võimalik, mistõttu pakume alternatiivina ka stipendiumi võimalust,“ täpsustab TLÜ teadusprorektor Katrin Niglas.

TLÜ doktorandistipendiumi suurus on 500 eurot kuus ning seda makstakse vaid nominaalsel õppeajal täiskoormusega õppijale.

Soktorant, kes töötab õpingute ajal ülikoolis nooremteadurina, TLÜ doktorandistipendiumit taotleda ei saa, sest ülikool maksab talle võrreldavas mahus palka doktoritööga seotud teadustööks.

Niglas lisas, et kolmanda alternatiivse võimalusena näeb ülikool koostöölepingute alusel välja kuulutatavaid doktoriõppe kohti, kus vastavas mahus sissetuleku doktoritöö tegemiseks tagavad ülikoolivälised partnerid.

Summa võib muutuda

Keskmise palga muutumist arvesse võttes võib TLÜ järgnevatel aastatel stipendiumi korda uuendada ning summat tõsta, kuid mitte rohkem kui ühel korral aastas. Kui riik otsustab tõsta doktoranditoetuse määra Eesti keskmise palga tasemele või eraldada täiendavaid vahendeid kõigile doktorantidele nooremteaduri töökohtade pakkumiseks, pole ülikoolil täiendava stipendiumi maksmiseks enam vajadust.

Uue süsteemi käivitumine tuleneb 2018. aasta lõpul ülikooli senatis heaks kiidetud teadus- ja arendustegevuse strateegiast ning täiendavaid vahendeid selle meetme rakendamiseks on TLÜ planeerinud doktorantide suurema teadusprojektidesse kaasatuse ja teaduse baasfinantseerimise kasvu arvelt.

Stipendiumi maksmisega hakkab tegelema akadeemiline üksus, kellel on kohustus määrata doktorandistipendium kõigile doktorantidele, kes vastavad stipendiumi taotlemise tingimustele. Stipendiumi saavad taotleda ainult need doktorandid, kes astuvad Tallinna Ülikooli sisse alates 2019/2020. õppeaastast ning vastuvõtukomisjonidel lasub vastutus välja selgitada, kas kandidaat on motiveeritud täielikult pühenduma doktoriõpingutele ja teadustööle.

Tallinna Ülikooli 500 euro suuruse doktorandistipendiumi väljamaksmine toimub hiljemalt 25. kuupäeval sama kalendrikuu eest. Riiklik 660 euro suurune toetus makstakse samuti välja hiljemalt 25. kuupäeval. See annab doktorandile kindluse, et hiljemalt 25. kuupäevaks on talle laekunud kuu sissetulek.