Küsitluse eesmärk on välja selgitada, kuidas suhtuvad kohalikud elanikud ettepanekusse laiendada tasulist parkimisala Kalamaja ja Kelmiküla asumitesse. Juhul, kui selline otsus vastu võetakse, hakkab Kalamajas ja Kelmikülas kehtima kesklinna tasulise parkimisala tsoon, mille kuutasu on 150 eurot. Kohalikule elanikule maksaks aastaringne parkimisõigus 120 eurot.

"Olen õnnelik, et Põhja-Tallinna asumite elanikud on nii aktiivselt osalenud küsitluses. See näitab meie asumite elanike suurt kohaidentiteeti ja samas kodanikupositsiooni, kus tahetakse olla aktiivsed osalised linna – ja linnaosa ning eriti asumite elu paremas korraldamises," ütles Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid.

Tallinna transpordiameti liikluskorralduse peaspetsialisti Mari-Liis Sepa sõnul on Kalamaja probleemiks piiratud läbilaskvusega tänavad ja ristmikud. "Tasulise parkimisala laiendamisega väheneb nende parkijate osakaal, kes täna kasutavad päevasel ajal Kalamaja ja Pelgulinna tänavaid parkimiseks. Kõik need, kes sõidavad hommikul Kalamajja parkima ja õhtul sealt ära, tekitavad täiendavat liiklust tipptundidel," rääkis ta.

Tasulise parkimisala laienemine jääks Telliskivi ja Kopli tänava ning mere vahele. Laiendamine toimub ulatuslike arenduste tõttu ka Kalaranna tänavast mere poole. Selleks, et ettepanekut tasulise parkimisala laiendamise osas visualiseerida, valmistas transpordiamet ette ka vastava kaardi.

Küsitlus kestab juunikuu lõpuni. Selle aja jooksul saavad inimesed oma arvamust väljendada täites elektroonilise ankeedi, mis on leitav linnaosa kodulehel ja Facebooki lehel. Paberkandjal saab ankeeti täita Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse infolauas aadressil Niine tänav 2.

Tulevane tasulise parkimise ala Tallinna satelliidipildil
Foto: Põhja-Tallinna Valitsus