Kõlvarti sõnul tegi linnavalitsus täna konkreetse ettepaneku Pärnu maanteel toimuvate filmivõtete osas, mis tekitavad filmitegijatele küll ebamugavusi, kuid ebamugavused kaasnevad võtetega ka Tallinna inimestele.

Laagna tee sulgemise puhul on Kõlvarti sõnul Christopher Nolani filmi meeskonnale raske midagi konkreetset välja pakkuda, sest vahepeal tuli info, et Laagna teele alternatiivi leidmiseks peetakse läbirääkimisi ka maanteeametiga. Kindel on aga see, et Laagna tee sildade sulgemise soovile pole võimalik vastu tulla, maksimaalselt tuleks kõne alla lühiajaline liikluse peatamine.

Chrstopher Nolani filmi "Tenet" võtted Tallinna kesklinnas Pärnu maanteel toimuvad praeguse kava kohaselt 29.–30. juunil. Laagna teel filmimine tuleks kõne alla alates 10. juulist ja võtteperiood peaks linna nõudmisel olema kindlasti lõppenud augusti alguseks.