Kõlvart väljendas intervjuus Delfile kahetsust, et linnal tuli kokkuleppest rühmitusega Merelinna Kaitseks taganeda. Ta lisas, et see on tingitud Tallinna Tehnikaülikooli analüüsist, mille kohaselt tooks sõiduradade arvu vähendamine Russalka juures 200-meetrisel lõigul kaasa suured ummikud.

Kõlvarti sõnul on iga kokkuleppe eesmärk teha midagi paremaks ja kui kokkulepe on sõlmitud ainult kokkuleppe pärast, siis ei ole sellest lähtumine vastutustundlik. Siiski ei tähenda nimetatud kokkuleppest taganemine Kõlvarti kinnitusel muudes valdkondades koostööst ja arutelust loobumist.

Reidi tee projekti kokkulepe oli Kõlvarti kinnitusel mahukam kui ainult 200-meetrise sõidutee lõigu laius. Merelinna kaitsjatega lepiti kokku, kuidas saaks edaspidi teha koostööd visiooni osas, milline peaks olema linnaruum ja kuidas tuleb linnaplaneerimist kavandada.

Erinevalt nii-öelda merelinna kaitsjatega sõlmitud kokkuleppest otsustas Tallinn seoses Reidi tee ehitusega rajada Russalka juurde jääva 200-meetrise teelõigu siiski kummaski suunas neljarajalisena.