Õiguskantsleri poole pöördus avaldaja, kes ei ole rahul linna tegevusega naabermaja, Tallinnas aadressil F. R. Kreutzwaldi tänav 23 asuva hotelli Hilton ventilatsiooniseadmete müra vähendamisel.

Õiguskantsler on sama probleemi varem käsitlenud 2017. aastal Tallinna linnale saadetud märgukirjas. "On hea tõdeda, et linn asus probleemiga tegelema: hoone omanikule tehti ettekirjutus viia F. R. Kreutzwaldi tänav 23 hoone tehnoseadmete müratase vastavusse kehtivate normidega," märkis õiguskantsler. Hoone omanik ehitas probleemsed tehnoseadmed ümber ja paigaldas mürasummutid ning mullu 7. detsembril mõõdetud müratase vastas normidele. Neile asjaoludele tuginedes on linn lugenud oma ettekirjutuse täidetuks.

Siiski ei pruugi sellega olla probleem lahendatud, sest üksnes ühel päeval tehtud mõõtmise tulemused ei anna piisavat ja terviklikku ülevaadet müratasemest. "Välisõhus leviva müra normtasemeid tuleb järgida aasta läbi. Ei saa välistada, et ventilatsiooniseadmete töörežiimi muutumisel on müratase üle normi," rõhutas Madise.

Avaldaja küsis linnalt, kas rakendatud abinõud tagavad, et müratase jääb normide piiresse ka siis, kui ventilatsiooniseadmed töötavad täiel võimsusel, näiteks suvel. Linn soovitas avaldajal selle küsimusega pöörduda F. R. Kreutzwaldi tn 23 hoone omaniku poole ja keeldus edasisest menetlusest. "Selline soovitus ei ole hea halduse tavaga kooskõlas," märkis Madise.

Õiguskantsleri hinnangul peaks linn ise välja selgitama, kas tehnoseadmete müratase püsib normi piires ka ventilatsiooniseadmete intensiivsema kasutamise ajal. "Seega tuleks kaaluda mürataseme uut
mõõtmist või põhjendada edasisest menetlusest keeldumist üksikasjalikumalt, kui seda seni on tehtud," ütles Madise. Tema sõnul tuleks arvestada, et ka normi piiresse jääv müratase häirib inimesi ning seda peab taluma vaid siis, kui see on põhjustatud kooskõlas kõigi isiku huve kaitsvate asjakohaste õigusnormidega.

Õiguskantsler soovib Kõlvartilt selgitusi, mida kavatsete kirjeldatud olukorra lahendamiseks ette võtta. Vastata on Kõlvartil aega 1. augustini.