„Konkurentsiamet on avatud paindlike lahenduste leidmisele, kuid tänases olukorras oleks absurdne, et inimene peab tellitud ajalehele enda kodust kaugemale järele minema - sellega kaob perioodika tellimise mõte. Samuti on meil õigustatud ootus, et lihtkiri jõuaks läbi postiteenuse osutaja meie postkasti, mitte näiteks 10 kilomeetri kaugusele,“ sõnas konkurentsiameti peadirektor Märt Ots.

Kauler selgitas, et Vikerraadio invervjuus mainitud idee ajalehtede ja kirjade kättesaamise kohta pakiautomaadist, oli vaid mõte tulevikuvõimaluste osas. "Kaugema tuleviku visioon on, et praegused postkastid võiksid saada ka pakiautomaadi funktsionaalsuse, nii et ühest kastist saaks klient kätte nii pakid kui posti," selgitas Kauler.

Säärast mitmekülgset postkasti saaks inimene ise kasutada paki ja kirja saatmiseks, e-poe kauba tagastamiseks ja muuks. "Esimesed näited sellest on Cleveroni pakikastid, kuhu saab postitada ka ajalehti ja kirju ning mis asuvad praeguse postkasti koha peal. Massilise leviku vaates on sellised lahendused aga kaugemas tulevikus," selgitas Kauler.

Postivaldkond vajab Kauleri väitel jätkusuutlikuna püsimiseks muutusi, mistõttu on koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja konkurentsiametiga loodud töögrupp lahenduste leidmiseks.