Valitsuse taganemine ühe protsendi teaduse rahastamise leppest ja riigieelarvestrateegia ümber kujunenud olukord on kahetsusväärne ja väga tõsine, sõnas kohtumise järel Eesti Maaülikooli rektor ja nõukogu esimees Mait Klaassen.

Ta lisas, et edasiste sammude kavandamiseks ei piisa praegusest informatsioonist. "Ootame riigieelarvestrateegia valmimist, pärast mida soovime kohtuda haridus- ja teadusministriga, et kuulata tema põhjendusi. Seejärel lepime kokku edasise ühistegevuse."

Klaassen lisas, et peaminister Jüri Ratas on täna kõigi rektoritega vestelnud ning kinnitanud, et teaduse rahastamist analüüsitakse uuesti sügisel.

Praeguse toetuse taseme säilimine kohta sõnas Klaassen, et see paneb ülikoolid raskesse olukorda. "Me ei jõua üleval pidada teadlasi, kes täna Eestis on. Osa nooremaid ja andekamaid, kes leiavad igal pool maailmas tööd, hakkavad paratamatult lahkuma."

Ehkki sotsiaalmeedias levis päeva esimeses pooles info, et rektorid kogunevad täna kriisikohtumisele, lükkas Klaassen selle ümber. Tegemist oli varem kokkulepitud korrapärase kohtumisega.

Rektorite Nõukogu tegevsekretär Hanna Kanep ütles päeval Delfile, et laual on mitmeid küsimusi: kohtutakse riigikantselei ja rahandusministeeriumiga Eesti 2035 strateegia teemadel, räägitakse ametiühingute pöördumisest. Ent kindlasti räägitakse ka kõrghariduse ja teaduse rahastamisest.

Võimalike hoiatusstreikide teemat kommenteerides ütles Tartu ülikooli kommunikatsioonijuht Kristina Kurm pärastlõunal, et Tartu ülikool nende planeerimisega seotud ei ole. "Pigem tahame rohkem asjas teada, analüüsida ja läbi rääkida."

Sarnast seisukohta kinnitas ka Klaassen, kes ütles, et rektorid kuidagi protestiaktsioonidega seotud ei ole. Samas rõhutas ta, et akadeemia on vaba ning kui ülikoolipered soovivad meelsust väljendada, siis sellele ülikoolid kätt ette ei pane. "Kõik ülikoolide liikmeskonna poolt täna väljaöeldu või arvatu tuleneb nende õigusest väljendada oma pettumust valitsuse tegevuse suhtes."

Samas toonitas Klaassen, et ülikoolide rektorid ja juhtkonnad ei ole kavandanud ühtegi üliõpilasi ega õppetööd kahjustavat aktsiooni. "Väide, nagu oleksid rektorid soovinud ära jätta lõpuaktused, on puhas väljamõeldis."

Rektorite Nõukogu juhatuse liikmed on avalike ülikoolide rektorid Mart Kalm Eesti Kunstiakadeemiast, Ivari Ilja Eesti Muusika - ja Teatriakadeemiast, Toomas Asser Tartu Ülikoolist, Tiit Land Tallinna Ülikoolist, Jaak Aaviksoo Tallinna Tehnikaülikoolist ja Mait Klaassen Eesti Maaülikoolist.

Ehkki koalitsioonileppes lubati tõsta riigi teadus- ja arendustegevuseks eraldatavate vahendite tase vähemalt ühe protsendini sisemajanduse kogutoodangust (SKT), siis eile paika pandud eelarvestrateegia näeb ette, et teaduskulutuste osakaal püsib praegusel tasemel ehk 0,71 protsendil SKT-st.