Sama stsenaariumi kordumise Eestis välistab ravimiseadus, mis lubab homöopaatilisi preparaate müüa vaid juhul kui ravimiamet on neile väljastanud müügiloa. Ka siis tohib nendega kaubelda vaid apteegis.

Homöopaatiline preparaat saab müügiloa vaid siis, kui nende ohutus ja kvaliteet on tõestatud, selgitas ravimiameti müügilubade osakonna juhataja Margit Plakso. "Homöopaatiliste preparaatide valmistamiseks kasutatakse tehnoloogiat, kus toimeainet lahjendatakse enamasti sel määral, et aine pole preparaadis enam määratav. Preparaat loetakse ohutuks, kui see ei sisaldada rohkem kui 1/10 000 osa algsest tinktuurist ning see on mõeldud suukaudseks või välispidiseks kasutamiseks."

Samuti peavad olema täidetud kõik ravimite tootmisele ja kvaliteedikontrollile kehtestatud nõuded. "Homöopaatilistele preparaatidele Eestis näidustusi ei kinnitata, sest nende toimivus ühegi haiguse raviks ei ole kliiniliste uuringutega kindlaks tehtud ning teaduslikult tõestatud," rääkis Plakso.

Ent mida homöopaatia endast üldse kujutab? Eelmisel aastal kirjutas ravimiameti meditsiininõunik dr Alar Irs Eesti Päevalehes, et homöopaatia ei ole traditsiooniline loodusravi. Kui meil levinud rahvameditsiin on üsna ratsionaalne ning mõõdetavas koguses toimivaid aineid sisaldavate ravimitaimede kasutamise põhine, siis homöopaatia puhul on lugu teine.

Homöopaatia mõtles pisut enam kui paarsada aastat tagasi välja Hahnemann, kes lõi isiklikud teooriad haiguste tekkest ja nende ravimise võimalustest. Selle aluseks on ühelt poolt arvamus, et haigete sümptomeid saab ravida väga väikeses annuses mürkidega, mis suuremas annuses sarnaseid sümptomeid esile kutsuks, ning teisalt usk teaduslikult tõestamata teooriasse, et vesi säilitab pärast kokkupuudet taimedes sisalduvate ainete või mineraalidega mälestuse neist ainetest, isegi kui lahjenduste käigus on viimne kui aineosake elimineeritud.

Ehkki usupõhise ravimeetodi taga puudub jälgitav teooria, ei napi sellel järgijaid. Ka Eestis.

Tänaseks on müügiloa Eestis saanud 19 homöopaatilist preparaati ning see number on püsinud muutumatu kaunis pikka aega. Võrdluseks, müügiluba on ligikaudu 6600 ravimil.

Homöopaatilise preparaadi pakendil ja pakendis olevas infolehes peab olema kirjas, et tegemist on homöopaatilise preparaadiga.