15 aasta jooksul on Eestile eraldatud struktuuritoetusi üle 7 167 403 019 euro väärtuses. Aastatel 2014–2020 on summa 3 349 272 937 eurot, aastatel 2007–2013 sai Eesti 3 420 266 612 eurot ja pärast Euroopa Liiduga liitumist aastatel 2004–2006 tuli Eestisse toetusraha 397 863 470 eurot.

Euroopa Liit on toetanud 30 823 projekti üle Eesti, neist enim Harju-, Ida-Viru ja Tartumaal, kus elab ka kõige rohkem inimesi.

Tuntumatest Euroopa Liidu toetust saanud projektidest võiks välja tuua näiteks Tallinna Kultuurikatla, tehnikaülikooli uue õppehoone ehituse, lennusadama muutmise meremuuseumiks, teletorni renoveerimise. Lääne-Virumaal aga vääriks eduloona äramärkimist Rakvere linnuse kujundamine teemapargiks, Ida-Virumaal Narva promenaadi ehitus või ka Kiviõli seiklusturismi keskuse väljaarendamine.

Järvamaalt võib esile tõsta ajakeskuse "Wittenstein" rajamise Paide Vallimäele, Jõgevamaal aga paisu renoveerimise ja kalapääsu rajamise Põltsamaal, Pärnumaal Jüri Jaansoni raja ehituse Pärnu jõe vasakkaldal ja Lottemaa teemapargi rajamise.

Tartumaal saab esile tõsta Tartu Ülikooli füüsikumi, tervishoiu kõrgkooli või Eesti Lennuakadeemia õppekeskuste rajamise, Valgamaal Tehvandi staadioni rekonstrueerimise, Põlvamaal Eesti Maanteemuuseumi edasiarendamise ja Võrumaal Tamula rannapromenaadi väljaarendamise.