Nagu plaanitud, sai laulukaare taastamine valmis enne suviseid juubelipidustusi. Tänavu möödub esimese laulupeo toimumisest 150 aastat ja esimesest tantsupeost 85 aastat.

Lõppenud renoveerimistöödega vahetati välja laulukaare puitlaudis ja katteplekk ning korrastati ka laululava fassaadid.

Laulukaare ehitustööde maksumuseks kujunes 995 000 eurot, mida Tallinna linn ja Kultuuriministeerium koostöös rahastas. Lisaks sellele uuendati laulukaare esise platsi asfaltkatet, korrastati sajuvee ärajuhtimise süsteemid ja uuendati kaablirennid. Praeguseks on suuremahulisemad tööd lõpetatud, laulukaare esise platsi ehitustööde maksumus oli ligi 291 000 eurot.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev ütles, et laulukaare renoveerimisega jõudsid lõpule kogu laululava keskse kompleksi ehk laululava, tuletorni ja raadiotorni rekonstrueerimistööd. „Renoveerimistööd olid hädavajalikud, seda nii ohutuse seisukohalt kui ka eelseisvat juubelilaulupidu silmas pidades,“ sõnas Belobrovtsev.

Viimati, 2017. aastal renoveeriti kapitaalselt lauluväljaku raadiotorn. Tööde käigus ehitati ja paigaldati uued rõdud ja uus elektrisüsteem, ehitati välja ventilatsiooni-, jahutus- ja küttesüsteem ning kanalisatsioon.

Tuletorn läbis põhjaliku uuenduskuuri 2010. aastal, kui renoveerimise käigus tehti korda tuletorni trepiastmed ja seinad, vahetati välja valgustid ning torni rõdudele pandi ette lükandklaasid.