Saja päeva plaanis on iga prioriteedi all valitsusliidu leppest lähtuvad ülesanded koos vastutava ministri ja täitmise kuupäevaga. Valitsuse sada päeva täitub 8. augustil ning perioodi hõlmavas plaanis on 58 ülesannet.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on saja päeva plaan valitsuse töö lendstart, milles on kokku lepitud kõige esimesed olulised ülesanded. „Valitsus on seadnud endale ambitsioonikad sihid ning seetõttu on tähtis alguses jõudsalt tööga pihta hakata. Mõtestame oma esimese 100 päeva ülesandeid valitsuse viie prioriteedi kaudu, mis lubab nii igal kodanikul kui ka ametkonnal mõista, mida valitsus kindla ülesandega soovib suures pildis saavutada või arendada,“ sõnas Ratas.

Peresõbralikuma Eesti jaoks on esimese saja päeva jooksul plaanist näiteks liikuda edasi noortele peredele oma kodu soetamise võimaluste parandamisega. Samuti peab juuliks valmima tegevuskava lähisuhtevägivalla ennetamiseks.

Sidusa ühiskonna teema raames on plaanis muu hulgas ettepanekute esitamine pikaajalise hoolduse ja erivajadusega inimeste poliitikate rahastamiseks ning digiregistratuuri kasutuselevõtt piirkondlikes kesk- ja üldhaiglates. Samuti on esimese saja päeva plaanis seaduseelnõu, mis võrdsustaks põhikooli ühiskonnaõpetuse eksami kodakondsuseksamiga.

Teadmistepõhise majanduse edendamiseks leiab plaanist näiteks e-residentsuse 2.0 tegevuskava ja Eesti krati ehk tehisintellekti tegevuskava loomise. Samuti koostatakse analüüs ja ettepanekud, kuidas toetada välis-tippspetsialistide Eestisse saabumist ja siin töötamist.

Tõhusaks valitsemiseks peavad plaani järgi esimese saja päevaga valmima ettepanekud riigiametite konsolideerimiseks ning ka riigireformi tegevuskava aastani 2023. Lisaks leiab ülesannete seast ettepanekud rahapesu vastaste reeglite parandamiseks ning poliitilise välireklaami piirangute kaotamise eelnõu.

Saja päeva jooksul peavad valmivad ka otsused Eesti osaluse jätkamise kohta operatsioonidel Malis ja Afganistanis, samuti ettepanekud uue siseturvalisuse arengukava koostamiseks. Lisaks koostatakse analüüs ja ettepanekud piiri valvamise tugevdamiseks.