"Kuulmisvaegusega inimene võib kuuldeaparaati kasutades kuulmise langust
korrigeerida samamoodi nagu parandab oma nägemist inimene, kes kannab prille või kontaktläätsi," rõhutas Madise. "Kui inimese üks kõrv kuuleb hästi, saab ta tööülesannetega hakkama ka sel juhul, kui
kuulmisaparaat peaks ära tulema või kui aparaat mingil põhjusel ei tööta," lisas ta.

Tartu Vangla vabastas 28. juunil 2017 teenistusest ametniku, kes töötas II klassi valvurina alates 2002. aastast. Tervisekontrolli käigus tuvastati, et tema ühe kõrva kuulmine oli vähenenud. Tal oli olemas kuulmist korrigeeriv aparaat, mille kasutamisel vastas tema kuulmine nõuetele. Vangla territooriumil ta seda küll ei kasutanud, kuid tema teine kõrv kuuleb ideaalselt.

Vangla vastusest kaebusele nähtub, et kaebajal ei ilmnenud teenistuse ajal kuulmisest tulenevaid probleeme info vastuvõtmisel või edastamisel ei erinevate sidepidamisvahendite kasutamisel ega vahetu suhtluse käigus.

Ka Tartu ringkonnakohus asus 11. aprillil kuulutatud otsuses seisukohale, et valitsuse määruse "Vanglateenistuse ametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded" lisa on põhiseadusega vastuolus, sest sätestab, et kuulmise nõrgenemine alla nõutud normi välistab vanglateenistuses töötamise.