Sellel nädalal Postimehest lahkuda otsustanud Vilja Kiisler on Lobjaka hinnangul üks Eesti kõige liberaalsemaid ja põhjalikumaid tegijaid. Kiisleri lahkumine tõstatab Lobjaka hinnangul küsimuse, kuivõrd on hakanud Eestis tekkima probleeme inimestel, kellel on liberaalsed vaated.

Teine saatejuht Andrus Karnau ütles omalt poolt, et toimetaja ja ajakirjaniku vaheline arutelu teemade kajastamise ja sõnastuse osas on igapäevane tööprotsessi osa ning ei piira kuidagi sõnavabadust. Samas ei ole teada, mida Peeter Helme Kiislerile täpselt ütles.

"Võimalik, et see väljus tavapärase tööprotsessi raamidest ja tõepoolest seati Vilja Kiislerile otseseid piiranguid seisukohtade osas, mida ta tohib kasutada. Kui see nii oli, siis see ei ole kuidagi vastuvõetav ega korrektne," märkis Karnau.

Enda osas märkis Lobjakas, et temale pole Postimees arvamuslugude sisu osas ühtki etteheidet teinud, ehkki tema seisukohad on vähemalt sama liberaalsed kui Kiisleril. Samas tekib tema sõnul küsimus, kuivõrd ajakirjanik, kellel on väljaandega tööleping, võib avaldada arvamuskülgedel oma arvamust samamoodi nagu iga teine inimene.

"Olukorras, kus liberaalsetel ajakirjanikel läheb raskeks ennast teostada selgelt konservatiivse joonega lehes nagu Postimees tekib meil muidugi küsimus sellest, kuhu neil minna on," sõnas Lobjakas. "Mis meil Eestis puudu on – ja seda näitab Vilja Kiisleri kaasus minu arvates väga hästi – on liberaalne meediamaja või liberaalsed ajalehed," märkis ta.

Surve liberaalsele meediaruumile on Lobjaka sõnul umbes kaks kuud vana.