Preemiat said ministri kolmest nõunikust kaks, kes juhtumisi kuuluvad ka parteisse. Raik ütles, et kolmas nõunik ei jäänud preemiast ilma seepärast, et ta parteisse ei kuulu, vaid seetõttu, et tema tööleping lõppemas ei ole. Samas ei ole tööleping lõppemas ka kantsler Lauri Lugnal, kelle preemia suuruseks oli 4700 eurot.

"Preemiat said kaks nõunikku, kelle tähtajaline tööleping lõpeb koos ministriga ja kes ei jätka ministeeriumis tööd. Selline preemiate maksmine lahkuva ministri poolt ei ole midagi erakordset ja see on olnud siseministeeriumi hea tava," selgitas Raik.

Küll aga on "erakordsed" nende nõunike saavutused, kes preemiat said, kui tugineda preemia saamise põhjendustele. Raik ütles aga Delfile, et see termin tuleneb lihtsalt seadusest, mis annab võimaluse preemiat maksta.

Väljavõte telefonivestlusest Katri Raikiga:

Mis need erakordsed saavutused on?
Avaliku teenistuse seadusest tulenev sõnastus on see.
Mida see siis tähendab?
See on avaliku teenistuse seadusest tulenev sõnastus.
Erakordsed saavutused?
Avaliku teenistuse seaduse järgi võimalik maksta preemiat.

Preemiate suuruse erinevus tuleb Raiki sõnul sellest, et see on seotud kuupalgaga. Nõunikud Kristen Kanarik ja Katrin Lugina said preemiat vastavalt 2700 ja 2250 eurot.