Ta lisas, et Salo kuulutas head sõnumit, mis kandis rohket vilja.

"Ustava majapidajana on ta teeninud kirikut, rahvast, riiki ja Issandat Kristust."