Kremli dokumentide järgi on natsism muutunud Eestis populaarsemaks ning omandanud auväärse staatuse ühiskonnas. Memo toob natsismi ülistavate üritustena välja Lihula mälestusmärgil 2. septembril toimunud EKRE ürituse. Dokument kirjeldab sügisel toimunud üritust kui mälestusüritust Eesti 20. SS-diviisile.

Lisaks tuuakse ühe näitena välja möödunud aasta suvel, 22. juunil, Mustlas üles pandud mälestustahvel Saksamaa poolel sõdinud kolonel Alfons Rebasele.

Üheks mureks peab Kreml ka seda, et Tallinn püüab järjepidevalt suruda välja vene keelt vähendades venekeelset haridust ning kavandades luua ühine koolikeskkond, kus eesti ja vene lapsed õpivad ühiselt eesti keeles.

"Nende arengute taustal ignoreerib Eesti rahvusvaheliste organisatsioonide soovitusi, mis märgivad kriitiliselt Eesti vajakajäämisi inimõiguste valdkonnas," seisab memos.