Ametlikult 9. aprillile langevat üksuse sünnipäeva tähistati pataljonis terve nädala kestel. Punkti pani pidustustele täna toimunud rivistus, avatud uste päev ning pataljoniülema vastuvõtt tegev- ja reservväelastele.

Logistikapataljoni ülem kolonelleitnant Argo Reidla õnnitles rivistusel pataljoni isikkoosseisu ja reservväelasi, tänas külalisi ja tsiviilpartnereid toetuse eest ning andis parimatele sõduritele üle ergutused.

Toetuse väejuhatuse ülem kolonel Toomas Susi tunnustas oma pöördumises pataljoni teenistujaid ja ülemat ning tänas kõiki reservväelasi, kes läbi õppekogunemistel osalemise või muul moel logistikapataljoni selle ülesannetes ja arengus toetanud on.

Külalistel oli täna võimalik tutvuda logistikapataljoni sõdurite varustuse, relvastuse, tehnika ja masinatega ning proovida osavust õhkrelvadega märki lastes. Omapärast võrdlusmomenti pakkus 100 aasta vanune soomusauto Estonia, mis osales Vabadussõjas soomusautode kolonni koosseisus, kõrvutatuna kaitseväes kasutusel oleva tänapäevase soomukiga. Lisaks hindasid pataljoni ajateenijad laste poolt pataljoni joonistusvõistlusele saadetud töid. Sünnipäevapeole kohaselt pakuti külalistele sõdurisuppi ja kringlit.

Logistikapataljon on kaitseväe toetuse väejuhatuse allüksus, mille peamisteks ülesanneteks on kaitseväe väe- ja struktuuriüksustele logistilise toetuse osutamine, kaitseväe logistilise erialaväljaõppe tagamine ning logistiliste ülesannetega sõjaaja reservüksuste ettevalmistamine. Logistikapataljon asub Ämari lennubaasi territooriumil.