Ossinovski kirjutab sotsiaalmeedias, et loodava koalitsiooni nägemust naisest ja nene rollist ühiskonnas peegeldab see, et koalitsioonileppes ei esine sõnapaare "sooline tasakaal", "sooline võrdõiguslikkus", "naistevastane vägivald", "naiste õigused" ega isegi "sooline palgalõhe".

"Naisi mainitakse vaid ühes lubaduses, milleks on sätestada põhiseaduses abielu mehe ja naise liiduna. Olla mehe abikaasa ongi ju naise olulisim ülesanne," ironiseeris ta.