Mitu lapsevanemat on õiguskantslerile kirjutanud, et koolibussid ja ka kohalikud liinibussid, millega lapsed kooli sõidavad, ei ole piisavalt turvalised. Tihti kasutatakse asulavälisel teel busse, kus turvavööd puuduvad või ei ole need töökorras. Maanteel sõidavad vahel ka linnaliinibussid, millel ei peagi turvavöösid olema. Samuti peavad lapsed asulavälisel teel sõitvas bussis istekohtade puudumise tõttu püsti seisma. Mõned õpilaste sõidutamiseks kasutatud bussid on olnud tehniliselt äärmiselt kehvas seisukorras, nii et maanteeamet ja politsei- ja piirivalveamet on pidanud ühisreidide käigus neid busse liiklusest ka kõrvaldama.

Kokku on õiguskantsleril omavalitsustele busside turvalisuse kohta 12 küsimust:
1. Kas Teie vallas või linnas asulavälisel teel sõitvad koolibussides ja kohalikes liinibussides on sõitjatele olemas turvavööd?
2. Millised turvanõuded on Teie vallas või linnas kehtestatud asulavälisel teel sõitvatele koolibussidele ja kohalikele liinibussidele?
3. Palun saatke õiguskantslerile volikogu määrus (või viide Riigi Teatajale, kus see on avaldatud), millega turvanõuded on kehtestatud. Palun edastage ka kohalikel liinidel vedajatega sõlmitud lepingud koos lisadega, mis käsitlevad sõidukitele esitatud turvanõudeid. Kui lepingutele on lisatud hankedokumendid ning need on kättesaadavad riigihangete portaalis, saate viidata ka hanke numbrile.
4. Kui Teie vallas või linnas ei ole bussidele turvanõudeid (sh asulavälisel teel turvavööd, ainult istuvate reisijate vedu) kehtestatud, selgitage palun, miks vald/linn on nii otsustanud.
5. Kas ja millal peate võimalikuks kohalikele liinibussidele turvanõuded kehtestada?
6. Millal olete valmis rakendama asulavälisele koolitranspordile turvavööde nõuet ning korraldama koolitransporti selliselt, et lapsed ei peaks asulavälisel teel sõitvas bussis püsti seisma?
7. Kas Teie hallatavad koolid ja lasteaiad pööravad kooliekskursioonide jms väljasõitude korraldamiseks busse tellides tähelepanu turvavööde olemasolule? Kui Te pole seni lasteaia- või koolipidajana turvavööde olemasolule tähelepanu pööranud, kas kavatsete selleks teha
teavitustööd?
8. Millised juurdepääsunõuded on kehtestatud Teie vallas või linnas sõitvatele bussidele?
9. Palun saatke õiguskantslerile volikogu määrus (või viide Riigi Teatajale, kus see on avaldatud), millega need nõuded on kehtestatud. Palun edastage ka vedajatega sõlmitud lepingud koos lisadega, mis puudutavad sõidukitele juurdepääsu nõudeid. Kui lepingule on lisatud
hankedokumendid ning need on kättesaadavad riigihangete portaalis, saate viidata ka hanke numbrile.
10. Kui Teie vallas/linnas ei ole juurdepääsunõudeid kehtestatud, selgitage palun, millest olete selle valiku tegemisel lähtunud.
11. Kas ja millal peate võimalikuks need nõuded kehtestada?
12. Kui palju on Teie vallas või linnas kasutusel ühissõidukeid ja kui palju neist on juurdepääsetavad (ratastooliga, lapsevankriga jne)?