Ajateenistust alustanud naiste arv on võrreldes 2017. aastaga pisut langenud. 2017. aastal asus ajateenistusse 34 naist. 2018. aastal avaldas soovi vabatahtlikult ajateenistusse asuda 34% kutsealustest, mis jääb võrreldes 2017. aastaga samasse suurusjärku.

"Kaitseministeerium teeb jätkuvalt tööd selle nimel, et vabatahtlikult ajateenistusse asuvate naiste ja kutsealuste osakaal kasvaks. 2018. aastal viidi läbi teabepäev, mille eesmärgiks oli tutvustada naissoost isikutele ajateenistust ning sellega kaasnevat," kirjutatakse raportis.

Lisaks seisab raportis, et korraldati Paide arvamusfestivalil arutelu naiste kaasamisest Kaitseväkke. Täiendava pilootprojektina viidi 2018. aasta augustis läbi ajateenija töövarjupäev, kus huvilistel oli võimalus osaleda 24 tunni jooksul väljaõppes ja teenistuses koos ajateenijatega.

Kaitsevägi
Infogram


Kutsealuste ja kaitseväekohustust võtta soovivate naiste terviseseisundi hindamisel tegid Kaitseressursside Ameti arstlikud komisjonid 2018. aastal 10 958 otsust, millede kohaselt 4 684 isikut (43%), sh 57 naissoost isikut vastasid kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele.

Tervisenõuetele ei vastanud 2 314 isikut (21%) ning ajutiselt ei vastanud 3 960 (36%) isikut. Kokkuvõttes on kaitseväekohustuslaste terviseseisund näitamas positiivsemat trendi võrreldes eelnevate aastatega.

Ajateenistuse läbis ja määrati sõjaaja ametikohale 2018. aastal 3 036 ajateenijat, sh 13 naissoost isikut. Ennetähtaegselt vabastati teenistusest 389 ajateenijat (sh 17 naissoost ajateenijat). Kokku asus ajateenistusse 3 395 kutsealust ja 30 naissoost isikut, kelle väljaõppeperiood algas 2017. aasta II poolaastal (2 995 kutsealust ja 29 naissoost isikut) ning 2018. aasta I poolaastal (400 kutsealust ja 1 naissoost isik).