Millal ettepanek tehakse, teatest ei selgunud.

Üldjuhul teeb president ettepaneku valitsus moodustada valimiste võitjale, kuigi sellest kombest on näiteks Lennart Meri presidendina ka mööda läinud.