Kohus nõuab Inno ja Irja Tähismaalt välja 300 eurot mittevaralist hüvitist ning 200 eurot menetluskulude katteks Gea Kangilaski kasuks.

Lisaks peavad Tähismaad lõpetama oma blogis Kangilaski kohta valeandmete avaldamise oma blogipostitustes.

Kangilaski kommenteeris ise oma Facebookis: "Kohus leidis, et Tähismaad käitusid minu kohta kontrollimata faktiväiteid avaldades "raskelt hooletuna". Faktiväiteid on avaldajal võimalus kontrollida, kuid antud juhul ei teinud Tähismaad faktiväidetena esitatud asjaolude kontrollimiseks mingeid pingutusi. Tähismaade väite kohaselt "soovisid nad algatada narkootikumide legaliseerimise üle diskussiooni", kuid kohus leidis, et "õigustatud ei ole diskussiooni algatamiseks kasutada kontrollimata faktiväiteid, mis riivavad ka Kangilaski au ja väärikust. Lubatud ei ole diskussiooni algatamine või selle provotseerimine ebaõigete faktiväidetega,".

Kangilaski sõnul on Tähismaad ähvardanud otsuse edasi kaevata ning ka tema ise pole lõplikku seisukohta formuleerinud. Nimelt seisab kohtuotsuses, et Tähismaade blogis avaldatud faktid on "raske hooletuse ja tahtluse" tagajärg, Kangilaski ise arvab, et tegemist oli tahtliku sooviga tema mainet kahjustada.

Siiski julgustab ta keerulistel teemadel debatti pidama ning kirjutab: "Debatt mis tahes keeruliste teemade üle ühiskonnas - ja kanepi legaliseerimine seda kahtlemata on - peab minu hinnangul saama toimuda, ilma selle algatajate isikliku lintšimiseta, nende laimamiseta ja näidispoomiseta,".

Tänavu juulis jäi Tähismaadele ette Gea Kangilaski – Tartu linnavolikogu liige, kes ühtlasi modereerib Eesti tuntuimat feministlikku sotsiaalmeediagruppi „Virginia Woolf sind ei karda!”. Veidi varem oli Irja Tähismaa sellest grupist välja heidetud.

„Järsku hakkasid paljud inimesed mulle märku andma, et Inno ja Irja Tähismaa avaldavad minu kohta laimu,” meenutab Gea Kangilaski. „Kokku avaldasid nad ühe päeva jooksul oma blogis neli postitust. Kõik väitsid, et ma olen narkomaan, sh süstla otsas, elan ja kasvatan oma lapsi narkourkas, kavatsen hakata koos oma äripartneriga narkootikumidega äritsema ja tõenäoliselt juba olengi hakanud, kasvatan kanepit, teen aktiivselt narkootikume tarbima õhutavat propagandat jne.”

Lõpuks ütlesid Tähismaad, et üleüldse on „narkosots” Gea Kangilaski põhjus, miks Eestis üha nooremalt puututakse kokku alkoholi ja narkootikumidega.