Kõige rohkem on riigikogu viimasesse koosseisu kuulunutest olnud välislähetustes Marianne Mikko (SDE), Marko Mihkelson (eIS), Kalle Palling (RE), Jaak Madisson (EKRE) ja Mart Nutt (eIS).

Võttes arvesse nende tegevust riigikogus, pole suuremahulised välislähetustes ja Eestit esindavates delegatsioonides viibimine ka üllatav, sest Mikko, Palling ja Madisson kuuluvad Euroopa Liidu asjade komisjoni. Sama kehtib Mihkelsoni ja Nuti kohta, kes kuuluvad väliskomisjoni. Mikko kuulub lisaks sellele veel ka riigikaitsekomisjoni.

Nii Mikko kui Mihkelson on nelja aasta jooksul tööreisidel viibinud märkimisväärse aja – Mikko 357 päeva ja Mihkelson 321 päeva. Riigikogu istungitest võttis Mikko osa vähem kui välislähetustes viibis – 330 korral. Mihkelsonil tuli istungeid 335, 14 võrra rohkem, kui välislähetuses viibitud päevi.

amas oli riigikogus ka 20 inimest, kes pole välislähetuses käinud kordagi.

Peep Aru, Ivi Eenmaa, Jüri Jaanson, Jaanus Karilaid, Liina Kersna, Urmas Kruuse, Helmar Lenk, Inara Luigas, Ain Lutsepp, Enn Meri, Kristen Michal, Urve Palo, Toomas Paur, Jüri Saar, Arno Sild, Märt Sults, Karin Tammemägi, Vilja Toomast, Viktor Vassiljev ja Hardi Volmer.