Kovalenkol on Tartu Ülikoolist kaks magistrikraadi: nii majandus- kui õigusteaduskonnast. Uurimiskomisjon selgitab välja mõlema kraadi saamiseks esitatud magistritöö puhul, kas tegemist võib olla plagiaadiga. Komisjoni hakkavad kuuluma esindajad mõlemat teaduskonnast, lisaks ülikooli palgal olevad juristid, kokku umbes kuus inimest, ütles Delfile Tartu Ülikooli pressiesindaja Kristina Kurm. Initsiatiiv asja lähemalt uurimiseks tekkis juhtumiga tegelenud ajakirjanike ja ülikooli koostöös.

Kes konkreetselt komisjoni kuuluma hakkavad, komisjoni töövorm ja koosolekutse sagedus selgub Kurmi sõnul lähipäevadel.

Millised tagajärjed juhul kui tööd ostuvad plagiaadiks, esialgu veel selge pole, sest selles osas võetakse otsus vastu lähtuvalt plagiaadi ulatusest. Võimalik on ainult töö tühistamine kui ka diplomi ära võtmine.

Viimastest aastatest sellist juhtumit, kus aastaid pärast töö kaitsmist oleks uurimiskomisjon kokku kutsuda, ei ole Kurmi andmeil ette tulnud. Töö kaitsmise protsess käigu siiski plagiaati avastatakse, selle uurimsiega tegeleb aga iga instituut ise. Üldiselt piirdutakse Kurmi sõnul sellisel juhul noomitusega.

Kovalenko magistritöös esinev tõenäoline plagieerimine tuli välja möödunud kolmapäeval. Pärast Rainer Vakra bakalaureusetöö plagiaadiaadikahtluse ilmnemist hakati kontrollima ka teiste riigikogusse kandideerivate inimeste ülikooli lõputöid, nii jõuti jälile ka Kovalenko töös esinevale loomevargusele.