"Juhendasin lõputöö koostamisel Tallinna Ülikooli tollast üliõpilast Rainer Vakrat tema enda soovil," meenuatas Hunt 17 aasta tagusest ajat päevavalgele tulnud plagiaadijuhtumit.

Hunt ütles, et ta tegutses Vakra juhendajana kui valdkonna spetsialist, mitte kui Tallinna Ülikooli ega Säästva Eesti Instituudi (SEI) töötaja. Juhendamine seisnes Rainer Vakra teadmiste täiendamises pakendijäätmete käitluse praktilise korralduse osas.

Hunt kinnitab, et töös plagieeritud materjalid ja ka muid andmeid anti Vakrale ametlikus korras.

Rainer Vakra 2002. aastal kaitstud bakalaureusetöö osutus suuremas osas plagiiadiks, sisaldades 25 lehekülge teksti, mis oli identne SEI materjalidega.