Enne ametlikku ametissenimetamist ta Viimsi probleemidest rääkida ei soovi, kuid märgib, et on kursis valla üldisemate teemadega: raamatukogu, huvitegevus, transpordiühendus Tallinnaga, sealhulgas ühistranspordialased kokkulepped Tallinna linnaga, keskkonnateemad, puhkealade teemad jne.

"Mingeid kardinaalseid pöördeid ma seal ette võtma ei hakka. Inimesed on siiamaani tublilt tööd teinud, on olemas erinevad arengukavad, mille alusel tulevasi plaane seada," selgitas Randjärv.

"Kindlasti viin ennast eelnevalt asjadega kurssi. Ma loodan, et sisseelamiseks antakse veidi aega. Kohaliku omavalitsuse juhtimise kogemus on mul olemas Tartu linna juhtimisest. Ka olen hiljuti olnud aasta aega Rae vallavolikogu esimees. Nii et olin kursis ühe Harjumaa kohaliku omavalitsuse asjadega, seega piirkonnas tegev," ütles ta.

Mida vastata neile, kes väidavad, et Randjärv ei tunne Viimsit ega pole seetõttu ka kompetentne valda juhtima?

"Ükskõik, kuhu tööle asudes tuleb ikka uuesti alustada. Ma olen õppimisvõimeline ja mul on ka eelnev elukogemus ning soov ja huvi eesootava tööga tegeleda," leidis Randjärv. "Kompetents tuleneb kogemusest kohalikus omavalitsuses töötamisest. Ka siis, kui ma Tartu linnavalitsusse tööle läksin, oli see minu jaoks täiesti uus maailm, sest olin varem töötanud kultuurivaldkonnas."

Randjärve sõnul on ta aastaid otsinud Viimsisse elamist, kuid pole sobivat siiani leidnud. Ka praegu on tal enda sõnul otsingud pooleli ja sobiva kodu leidmisel plaan kohe Viimsisse kolida.

Randjärv märkis, et tema nimi - Laine Randjärv - seostub hästi Viimsi hüüdlausega "Rannarahva kodu".

Randjärv vahetab välja senise Viimsi vallavanema Siim Kallase, kes kandideerib riigikogusse. Randjärv valiti möödunud sügisel Eesti kontserdi uueks juhiks, kuid konkursi tulemused tühistati talle tehtud etteheidete tõttu tööleasumise kuupäeva edasilükkamise soovi, asutuse juhtimist puudutavate sõnavõttude ja muude asjaolude tõttu.