"Tähelepanu saadi muidugi enam, kui mullu, aga loodetavasti kaalub ka siin negatiivne positiivse üle," arutleb ta. Eelmise provokatsiooni puhul peab ta silmas intsidenti Vabaduse väljakul.

"Kui minna valimistrikist väljapoole, siis ükskõik mida täna ka tehtaks ja räägitaks - eilne oli kriminaalne provokatsioon," jätkab Erm. Ta viitab Eesti Vabariigi põhiseadusele: "Rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel."

Erm arutleb, et kui Hobujaama plakatite ja segregeeritud telefonivastuste puhul ei olnud tegemist rahvusliku vihkamise õhutamisega, millega siis veel? "Kui madalale veel laskute, Eesti 200?"