Kuigi Eesti ajakirjanduses väideti juba sügisel, et riigikohtu esimehest saab Euroopa Kohtu kohtujurist, polnud see tollal veel kaugeltki kindel. Vestlus komisjoniga Luksemburgis, mille edukas läbimine oli töökoha saamise eelduseks, toimus pärast kaht edasilükkamist alles 19. detsembril. Positiivse vastuse sai Pikamäe teada loetud tunnid enne jõulupühi.

Pikamäe vabastatakse riigikohtu esimehe kohalt 4. veebruaril. Euroopa Kohtus annab ta vande juba 6. veebruaril.

Kui Eesti kohtusüsteemis on kohtujuristi töö pigem kohtuniku abistamine, siis Euroopa Kohtus on kohtujuristidel täita märksa olulisem roll. Nende ülesanne on anda neile määratud kohtuasjades arvamusi, mida nimetatakse "ettepanekuteks". Ametlikult ei langeta kohtujuristid Euroopa Kohtus küll otsuseid, ent näiteks 2016. aastal tehtud uuringu järgi langetas kohus 67% juhtudest otsuse, mis langes kokku kohtujuristi ettepanekuga.

Kui kohtunikke on Euroopa Kohtus igast liikmesriigist üks ehk kokku 28, siis kohtujuriste on vaid 11. Enne Pikamäed pole ühtegi Eestist pärit juristi sellesse ametisse veel valitud. Eelmisel aastal esitas Eesti kohtujuristi kandidaadiks ringkonnakohtunik Madis Ernitsa, kes aga põrus vestlusvoorus Luksemburgis.

Pikamäe suundumine Euroopa Kohtusse tähendab ühtlasi seda, et president Kersti Kaljulaid peab leidma kiiremas korras uue riigikohtu esimehe. Seni pole Kaljulaid võimalikke kandidaate veel avalikult välja käinud.