Suurimaks tuluallikaks on riigieelarvele sotsiaalmaks, mis annab üle veerandi tuludest.