Sama otsus kehtib kõigi nende inimeste kohta, kes said Eesti passi ajavahemikus 2003-2015, halduspraktika muutumisel nüüd ekslikul alusel sünnijärgseteks kodanikeks on tunnistatud ja kes vastavad kõigile kodakondsusseaduses sätestatud tingimustele.

"Vabandan pr Rutto ja teiste eestlaste ees, kes jäid halduspraktika muutumise lõksu. Kui riik on väljastanud passi ja viie aasta pärast öeldakse, et see pole seaduslik, siis ei ole inimene selles süüdi. Meie riik on ja peab olema eelkõige inimlik ja mul on väga hea meel, et proua Rutto saab nüüd jõuluks oma lähedaste juurde tulla," ütles siseminister Katri Raik. Siseministeeriumis valminud kodakondsusseaduse muudatuse eelnõuga minister praegu edasi ei liigu. "Kodakondsuse teema väärib põhjalikku arutelu, nii et anname seadusandjale aega arutada ja ka ühiskonnas debatt maha pidada, kas ja kuidas kodakondsusseadus kaasajastamist vajab," lisas siseminister.

Tähtajalise passi väljastamine kehtib ainult nende inimeste kohta, kes tunnistati ajavahemikul 2003-2015 sünnijärgseteks Eesti kodanikeks opteerunud esivanema järgi ning keda halduspraktika muutumisel nüüd ekslikul alusel sünnijärgse Eesti kodakondsuse omandanuks loetakse.

Veel eelmise nädala teises pooles oli olukord sootuks teine. Reedel Tallinnas toimunud pressikonverentsil avaldati Tartu Ülikooli õigusteadlaste uuringu tulemused. Nende hinnangul Rutto sünnijärgne Eesti kodanik ei ole.