Ajalehtede Liidu juht Mart Raudsaar sõnas, et riigikontrolli puhul oli märkimisväärne audit, mis keskendus munitsipaalmeediale. "See tõstatas munitsipaallehtede teema ehk kuidas on väärkasutatud maksumaksja raha poliitikute enesereklaamiks."

Riigikontroll, mis jälgib kogu avalikku sektorit, tuli välja auditiga, mis uuris kohalike omavalitsuste infoväljaannetes ilmuvat. Audit sedastas, et kohalike omavalitsuste infolehtedes leidub suurel määral poliitilist propagandadat või võimulolijate konkurentide kriitikat, eriti puudutab see Tallinnat ja Loksat. Maksumaksjate raha eest selliste artiklite avaldamine ei ole riigikontrolli arvates lubatav.

Selline seisukohavõtt annab kindlasti alust ka poliitlises plaanis muutuseid nõuda. Riigikontrolli soovituste järgi tuleks järgmise aasta jooksul kehtestada vallas või linnas infolehe väljaandmise kord või täiendada olemasolevat korda reeglitega, mis käsitlevad poliitikute ja poliitilise sisu kajastamist KOV-ide infolehtedes. Samuti tuleks soovituste kohaselt reguleerida samuti järelevalve reeglite täitmise üle.

Pressisõbra- ja vaenalse valimiste korraldaja Eesti Ajalehtede Liidu hinnangul lahendaks vääritu konkurentsi probleemi seadusemuudatus, mis defineeriks maksumaksja raha eest tehtava väljaande kohaliku infolehena ja keelaks seal tasulise reklaami, sealhulgas ostu-müügi reklaami avaldamise. Infoleht on mõeldud kohalike elanike teavitamiseks kohaliku omavalitsuse ja kohaliku kogukonna tegemistest.

Pressivaenalne: suurimaid skandaale Eesti ajaloos jääb vaikimise tõttu lahenduseta

Pressivaenalseks valitud Aivar Rehe osas ütles Ajalehtede liidu juht Mart Raudsaar, et Danske pangaga seotud Eesti ajaloo ühe suurima skandaaliga seoses on varasemalt väga pressisõbralik Rehe näidanud nüüd hoopis teistsugust palet.

"Selle käigus on Aivar Rehe andnud esmalt eksitavat infot, seejärel kadunud üldse avalikkuse orbiidilt ning pole andnud selgitusi. Ja seda, kuigi tegutseb edasi pangandussektoris," märkis Raudsaar.

Danske panga Eesti filiaali juht Aivar Rehe kaitsetaktika panka tabanud rahvusvahelises suuremõõtmelises rahapesuskandaalis on olnud vaikimine. Keegi ei tea, kas Rehe oli tehingutest teadlik ja lihtsalt vaikis või lihtsalt naiivne ohver. Vastuse selles osas saaks anda vaid Rehe ise.

Kuna Rehe võimuses on anda vastus skandaali tagamaadele või vastupidi, sündmuste tegelik käik varju jätta, valiti ta ka Eesti Päevalehe mõjukamate eestimaalaste tabelisse, 60. kohale.

Pressisõber ja pressivaenlane valiti toimetuste esitatud kandidaatide seast. Pressisõber saab auhinnaks nimelise ruupori, mille autor on metallikunstnik Ive-Maria Köögard.

Aastakoosolek valis EALLi nõukogu esimeheks järgmisel aastal Ekspress Meedia juhatuse esimehe Argo Virkebau. Lisaks temale kuuluvad EALLi nõukogusse Erik Heinsaar, Lauri Hussar, Erik Kalda, Nele Laev, Meelis Mandel, Margus Mets, Priit Rauniste, Urmo Soonvald ja Andrei Titov.

Pressisõbra ja -vaenlase valimisi korraldatakse juba 1994. aastast.