Kohanimepäeva korraldatakse juba 16. korda ning sel korral peetakse seda Narvas. Ürituse eesmärk on anda häid teadmisi Eestimaa kohanimede loost ja tähtsusest.

„Kohanimepäev toimub kord aastas ühes Eesti maakonnas. Eelmisel aastal toimus see Paides ning sellega sai Eestile ring peale tehtud. Uut ringi otsustasime alustada sel aastal palju tähelepanu saanud Narvast,“ ütles rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja ja kohanimenõukogu esimees Väino Tõemets.

Kohanimepäeval on kokku 12 esinejat. Näiteks räägib Narva Muuseumi peavarahoidja Aili Vester poliitiliste tegelaste nimedest tänavatel, MTÜ Narva Eesti Seltsi juhatuse liige Silvia Ilmenskaja Narva tänavanimede reformist 1920. aastal ning Tartu Ülikooli loodusgeograafia ja maastikuökoloogia õppetooli loodusgeograafia teadur Mait Sepp põlevkivitööstuse kohanimedest 1916–1945.

„Vanadelt kaartidelt ja ajaleheuudistest on huvitav jälgida, kuidas ja millal ilmusid laiema avalikkuse ette sellised põlevkivitööstuse nimed nagu Kohtla-Järve, Küttejõu, Kiviõli, Sillamäe ja Ahtme,“ ütles Tartu Ülikooli teadur Mait Sepp. „Ametlik haldusjaotus ja uute kohanimede kasutuselevõtt jäi põlevkivitööstuse tormilisele arengule jalgu ja nii võib omaaegsetest ajalehtedest lugeda näiteks Kiviõli asemel Sala õlitehasest. Samuti jääb ajalehtedest sageli arusaamatuks, mitu õlitehast oli Kohtlas. Kui kõik 1920.–30. aastate põlevkiviplaanid oleks ellu viidud, siis võiks meil Virumaal olla ka sellised asulad nagu Estovulkan ja Esturmin.“

Kohanimepäev toimub 6. detsembril kell 11 Tartu Ülikooli Narva kolledžis.

Ürituse kava ja registreerimine