„Ametijuhendeid ega selget töökorraldust ei ole. Päevane vahetus ei viitsi oma tööd teha, ületunde ei tasustata, küsimustele vastatakse ähvardustega,“ loetleb Neimla.

„See on lausvale, mis ta räägib,“ põrutab [kooli direktor Liina] Mihkelson vastu.

Refereeritud artikli täistekst Õhtulehes