Loomad leidis kohalik ettevõtja Arge Peever, kelle poja ettevõte on määratud lauda kinnistul sooritama järelvalvet. Möödunud nädalal käis Peever koos pojaga territooriumil ülevaatust tegemas, kui hoonetest korjused leitigi.

Peever kirjeldas, et talle avanenud pilt oli trööstitu - hinnanguliselt oli hoonetes kümneid korjuseid, mis aastate jooksul jäetud. Tema sõnul olid mõningatest loomadest alles vaid luud, mõne teise keha oli veel osaliselt lagunemata. Ühe keha oli mumifisteerunud.

Möödunud reedel käidi koos veterinaarametnikuga lautades kohapeal, kuid Delfile teadaolevalt amet uurimist ei alustanud.

Peeveri sõnul kuuluvad korjused kohalikule ettevõtjale, kelle loomadega juba varasemalt probleeme on. "Tal juba aastaid hulguvad loomad lahtiselt ringi, oma kolmkümmend looma. Püüdsime siis temaga kokkuleppele saada, et ta paneks oma aediku kinni, kuid lootusetult," tõi Peever näiteid. Tema sõnul kasutas loomade omanik ka laudahooneid ilma loata.

Kõige tõenäolisema põhjusena näeb Peever, et loomad viidi sinna raha kokku hoidmiseks, et mitte raisata loomjäätmete seaduspärasele utiliseerimisele.

Veterinaaramet ei saa võimalikke viiteid loomapidajale teha, sest korjustelt olid eemaldatud kõrvanumbrid, millega saaks omaniku tuvastada. Veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja Elen Kurvits vahendas, et olukorra fikseeris möödunud reedel ametnik. "Kuna veiste korjustel puudusid kõrvamärgid, mille alusel tuvastatakse nii looma kui ka loomaomanikku, siis ei ole sellisel juhul võimalik omanikku kindlaks teha. Antud juhtumi puhul on viidatud, et tegemist on Reimo Saksale kuuluvate loomadega, kuid VTA ei saa seda antud hetkel kinnitada," andis Kurvits teada.

Kuigi Peever vältis samuti nime ütlemast, kellele loomad kuuluvad ning kes omavoliliselt lautasid kasutas, siis Delfile teadaolevalt võisid loomad kuuluda Reimo Saksale, kelle erinevad loomakasvatusega seotud ettevõtted Raplamaal tegutsevad. Teadmisi kinnitas veterinaarameti kahtlus. Saksale helistades keeldus ta kommentaaridest ning katkestas kõne, kui temalt küsiti, kas loomad on tema ettevõtete omad.

Saksale kuuluvad põllumajandusettevõtted on makseraskustes ning Tõstamaa Veis OÜ võlgades. Varasemalt on temast kirjutanud loomakaitsjad, kellele on saadetud infot hulkuvate veiste kohta. aastal 2004 võeti Saksalt ära loomapidamisõigus ning konfiskeeriti kaheksa hobust ja 45 veist.

Veterinaar- ja toiduamet tuletab meelde, et loomapidajal on kohustus loomade eest hoolitseda, sealjuures tagada, et viimased ei satuks olukorda, kus nende elu ja tervis ohtu satub. Seega tuleb neid pidada viisil, mis ohu välistab, nt aiaga piiratud alal.